جستار نقد از نوع جستار

نویسندهعلی ملک محمدی

دانشجوی کارشناسی اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه تهران

در نقد جستار دهم

د

انتقاد به وضعیت شدیداً فردگرایانه جوامع مدرن، قدمتی معادل خود مدرنیسم دارد. اما این فردگرایی تاریخی، هیچ گاه به اندازه امروز شدید نبوده است. در طول تاریخ بشریت، انسان هرگز تا به این اندازه مهم نبوده است. هیچ گاه هویت مستقلی به این شکل نداشته است. حیات انسان، سلامت او و احساساتش بیش از همیشه جدی گرفته می شوند. روز به روز نیز فضاهای جدیدی برای این «خود مهم پنداری» ایجاد میشود. شبکه های اجتماعی...

دوپامین و آدام اسمیت- ج۱۱

د

فرض کنید می­خواهید از دیجی­کالا هندزفری بخرید. قیمت هندزفری ۹۰ هزارتومان است. هزینه­ تحویل کالا برای سبدهای زیر ۱۰۰ هزارتومان هم، چهار هزار و پانصد تومان است. آیا هزینه­ حمل را می­پذیرید؟ اگر نه، واکنش شما برای شانه خالی کردن از هزینه­ حمل چیست؟ فرض کنید برای تعطیلات به شهرستان می­روید و در طول مسیر برای صرف غذا در کنار یک رستوران توقف می­کنید. از کیفیت رستوران و برخورد مناسب پیشخدمت راضی هستید و...

جستار نقد از نوع جستار

نویسندگان