جستار نقد از نوع جستار

دسته‌بندیزیست در شب

زیست در شب مطلوب است-ج۴۸

ز

هم‌اکنون که این سطرهای آغازین را می‌نویسم، ساعت چند دقیقه‌ای مانده به چهار صبح است و من بسیار سرحال و شادابم و ذهنم با مهربانی مرا در نوشتن یاری می‌کند و اگر بنا به روال این روزها و شب‌ها باشد تا دو ساعت دیگر هم به رخت‌خواب نخواهم‌رفت. امروز پنجاه و ششمین روز رسمی قرنطینه‌‌ی من است و من در این مدت تنها سه‌بار آن هم در هفته‌ی اول قرنطینه به مدت بیست دقیقه برای قدم زدن بیرون رفته‌ام و پس از آن هفت...

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان