جستار نقد از نوع جستار

دسته‌بندیساختارگرایی

در جستجوی خداوند – ج۱۶

د

  ۱٫ به نوشتار اعداد لاتین فکر میکنم: برای عدد یک، یک چوب خط. برای عدد دو، دو چوب خط. برای عدد سه، سه چوب خط. برای عدد چهار باید دو مفهوم قراردادی” v به عنوان نمادی برای عدد پنج “و “چوب خط در سمت راست به معنای افزایش و چوب خط در سمت چپ به معنای کاهش” را از آموزگاری بیاموزم تا بتوانم نامه ای به لاتین برای همسرم بنویسم و به او بگویم ۴ بار دوستش دارم.   ۲٫ دارم...

کدام معمار؟- ج۱۵

ک

هویت من به عنوان یک معمار وابسته به دانشکده است مانند هر جوانکی که وارد اینجا شده­است. شاید دانشکده[۲] پاسدارهویت موهوم و متزلزلی­ست که معلوم نیست از کجا آمده و قرار است دقیقا به چه درد بخورد. یک. من در برابر مسجد جامع عتیق اصفهان، همانی که میراث بی‌بدیل معماری می‌خوانندش، از انفعال نفسانیم نسبت به ترکیب حجمی عجیبش که بگذریم، به تداوم مسجد درطول تاریخ می­اندیشم، به حاکمانی که باب میلشان مسجد را...

درباره تمایز بخشی زبان – ج۱۴

د

فرموده اند که دنیا همچون یک ساختار است. در این که جزئیات این دنیای ساختار محور چیست، بماند. اما در بطن این ایده ی ساختارمحور از دنیا، مفهوم نشانه ها قرار دارند. در این که جزئیات این مفهوم از نشانه ها چیست نیز بماند. مسئله ای که جالب است، ویژگی های ذکر شده برای این مفهوم، و به طور خاص، یکی از این ویژگی هاست. نشانه ها قراردادی اند. هیچ ارتباط حقیقی ای بین دال و مدلول وجود ندارد. مثلاً بین صوت «دود»...

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان